Het onderwerp vrijheid is nu misschien actueler dan ooit. Stichting Delft Vrij! Is opgericht om de vrijheid te vieren en te koesteren. Bij het koesteren hoort een discussie over de vrijheid. Op dinsdag 22 maart om 20.00 organiseren wij in de college zaal van het DUWO gebouw in Delft een discussie met als thema ‘Welcome to  the real world’. Een steeds groter deel van onze tijd besteden we online aan Facebook, WhatsApp, Instagram, Snapchat enzovoorts. Hans Schnitzler heeft het boek ‘Wij Nihilisten’ geschreven, een boek over onze collectieve bekering sinds de introductie van de iPhone. Hij zal geïnterviewd worden en de discussie aangaan met de zaal. Heeft deze nieuwe vrijheid een keerzijde? Hoe vrij zijn wij in dit opzicht eigenlijk?

Toegang is gratis

Hans Schnitzler foto: Frank Ruiter