Jouw vrijheid – mijn vrijheid. Stadsgesprek over de vraag: wat is vrijheid ons waard?

Op donderdag 12 mei bent u van harte welkom bij een stadsgesprek in de Nieuwe Kerk over vrijheid. Vrijheid is een groot goed in onze samenleving. Een overgrote meerderheid van de Nederlanders hecht veel waarde aan gelijke rechten en kansen voor iedereen. En aan de vrijheid om te zeggen en te doen wat je wilt. Tegelijkertijd is vrijheid niet vanzelfsprekend. Voor onze vrijheid is 77 jaar geleden een hoge prijs betaald. Niet iedereen in ons land heeft gelijke kansen. In de coronatijd hebben we ervaren wat is het is om vrijheden in te leveren. In de oorlog in de Oekraïne zien we hoe vrede en vrijheid met de voeten getreden wordt. En een groot deel van de wereldbevolking leeft niet in een vrije rechtsstaat zoals wij.

Wat is vrijheid ons waard? Welke vrijheden zijn voor ons onopgeefbaar en hoe ver gaan we om die te verdedigen? Mag de vrijheid van een ander ons wat kosten? Of gaat het erom dat ik zelf kan doen en zeggen wat ik wil en interesseert de (on)vrijheid van een ander ons minder?

Het stadsgesprek over deze vragen wordt ingeleid door twee bekende en inspirerende sprekers. Beide hebben zij een prijs moeten betalen voor vrijheid en gelijke rechten in hun vaderland. Na iedere spreker is er ruimschoots gelegenheid met elkaar van gedachten te wisselen.

De eerste spreker is Kader Abdolah, Perzisch-Nederlands schrijver en stadsgenoot. Kader Abdolah vluchtte ooit uit Iran omdat hij zich verzette tegen de dictatuur en bouwde in Nederland een nieuw leven op als – inmiddels – bekroond schrijver.

De tweede spreker is Harcourt Klinefelter, voormalig persvoorlichter van Dr. Martin Luther King. Ds. Harcourt Klinefelter nam deel aan de burgerrechtenbeweging in de Verenigde Staten en is zich na zijn verhuizing naar Nederland blijven inzetten voor vrijheid, vrede en verzoening.

Het stadsgesprek is gratis toegankelijk en begint om 20.00 u en zal tot ongeveer 22.00 u duren. Inloop vanaf 19.30 u met koffie en thee. Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten tijdens een borrel.

Stadsgesprek Nieuwe Kerk is een activiteit van de Protestantse Gemeente Delft en CityKerk Delft.