Tentoonstelling in het DOK (OPEN)

75 jaar vrijheid plus 2 (uitgestelde coronajaren) vieren wij net als altijd op 5 mei. Wij leven in vrijheid. Een vrijheid waar hard voor gevochten is en ook in Delft zijn sporen heeft achtergelaten. Meer dan eens beseffen we dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Met de oorlog in de Oekraïne komt oorlog dichterbij en horen we verhalen die herinneren aan de Tweede Wereldoorlog. Tussen 19 april en 15 mei besteden wij op veel verschillende manieren aandacht aan het thema Vrijheid, uiteraard gaan wij hier ook in op de huidige ontwikkelingen. De kern is de bijzondere Tentoonstelling: “vrijheid” wij willen deze in OPEN officieel openen op 21 april om 19:30. Daar willen wij u graag voor uitnodigen.19:30 Opening van de Tentoonstelling19:40 Overhandiging van unieke foto’s aan het gemeentearchief19:45 Muziek door de VAK20:00 Rondleiding Tentoonstelling door Bert van Puffelen20:30 Informele afsluiting We hopen dat u er ook bij bent! OPEN, Rotaryclub Delft, Rotaryclub Delft Koningsveld en Stichting Delftvrij

“Welcome to the real world”

Het onderwerp vrijheid is nu misschien actueler dan ooit. Stichting Delft Vrij! Is opgericht om de vrijheid te vieren en te koesteren. Bij het koesteren hoort een discussie over de vrijheid. Op dinsdag 22 maart om 20.00 organiseren wij in de college zaal van het DUWO gebouw in Delft een discussie met als thema ‘Welcome to  the real world’. Een steeds groter deel van onze tijd besteden we online aan Facebook, WhatsApp, Instagram, Snapchat enzovoorts. Hans Schnitzler heeft het boek ‘Wij Nihilisten’ geschreven, een boek over onze collectieve bekering sinds de introductie van de iPhone. Hij zal geïnterviewd worden en de discussie aangaan met de zaal. Heeft deze nieuwe vrijheid een keerzijde? Hoe vrij zijn wij in dit opzicht eigenlijk?
Hans Schnitzler, foto: Frank Ruiter

Nieuwe struikelstenen

Artikel in Delft op Zondag over nieuwe struikelstenen om vier joodse Delftenaren te gedenken. Zij werden in 1943 uit hun huis gehaald en weggevoerd naar kamp Westerbork.https://www.delftopzondag.nl/nieuws/algemeen/95456/dertien-nieuwe-struikelstenen-in-delft
Artikel op de Delft op Zondag website:
https://www.delftopzondag.nl/nieuws/algemeen/95456/dertien-nieuwe-struikelstenen-in-delft

Voorlopige line-up

Er is een voorlopige line-up bekend, uiteraard onder voorbehoud ivm eventuele maatregelen tegen corona.
Je kunt hem vinden op de line-up pagina.

Website live

De nieuwe website is live.