In 2020 zijn alle festiviteiten niet doorgaan als gevolg van een coronavirus. Inmiddels zijn we begonnen met de voorbereidingen voor de festiviteiten voor het jaar 2021. De basis hiervan zal gevormd worden door de activiteiten die we in 2020 gepland hadden. Dit jaar zal de bevrijdingsintocht in delft van de Canadezen gevierd worden op 6 mei 2021. Voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang.

We gaan rekening houdend met de ontwikkelingen rondom het coronavirus een zo volledig mogelijk programma samenstellen. Het zal een mix zijn tussen feest vieren en evenementen die de nadruk leggen op de waarde van vrijheid. De nadruk zal ook dit jaar weer liggen op het vieren en koesteren van de vrijheid. Hieronder volgt een korte opsomming van de evenementen die wij in 2021 willen gaan organiseren. De lijst is zeker niet volledig en uiteraard onder voorbehoud van de ontwikkelingen rondom het Corona virus.