Nieuwe struikelstenen

Artikel in Delft op Zondag over nieuwe struikelstenen om vier joodse Delftenaren te gedenken. Zij werden in 1943 uit hun huis gehaald en weggevoerd naar kamp Westerbork. Artikel op de Delft op Zondag website: https://www.delftopzondag.nl/nieuws/algemeen/95456/dertien-nieuwe-struikelstenen-in-delft

Patrick van Zweden

Ik las in de krant dat Bas er voor wilde zorgen dat de vrijheidsviering van 5 mei ook in de Delft plaats vindt. Ik vond het een goed idee om hier aandacht aan te besteden en heb aangeboden om te helpen. Verantwoordelijk voor de technische ondersteuning zoals de website, etc.

Verduistering

Direct na de capitulatie van het Nederlandse leger op 14 mei 1940 werden er door de Duitsers nieuwe regels opgesteld. Deze werden gepubliceerd in z.g. Verordnungsblätter (verordeningenbladen).Eén van de eerste was het bevel tot verduisteren. Straatlantaarns mochten niet meer branden en vanuit huizen en bedrijven mocht geen licht zichtbaar zijn.Doordat de steden hierdoor vanuit de …

Verzet

Het verzet tijdens de oorlog had meerdere gezichten. Er was het “stille verzet” waarbij men b.v. de postzegel naast de normale plek plakte (die plek was gereserveerd voor de koningin), een portret ophing van een lid van het koninklijk huis (levende leden waren niet toegestaan zodat een portret van Koningin Moeder Emma werd gebruikt of …